Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van BroodBriefjes. In deze verklaring wordt beschreven hoe wij omgaan met jouw persoonlijke gegevens die worden verzameld door BroodBriefjes. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. De privacyverklaring kan soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen of door aanpassingen in onze producten of dienstverlening.


Doel van de gegevens

BroodBriefjes verzamelt persoonsgegevens voor verschillende doelen.

Deze worden hieronder toegelicht.

1  Contact opnemen.

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met BroodBriefjes via e-mail (mail / Gmail).

2. Het doen van een bestelling.

Daarnaast verzamelen we jouw gegevens wanneer je via ons website bestelformulier of via Etsy een bestelling bij ons doet. Wij vragen je om je naast je e-mailadres ook om je naam en adresgegevens door te geven zodat we de bestelling naar het juiste adres kunnen sturen. Ook Etsy vraagt je om die reden om je naam en adresgegevens.

3. Statistieken.

De website van BroodBriefjes verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met de plugin JetPack. De gegevens die we verzamelen zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens en ook niet te herleiden naar personen. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van een websitebezoek of de pagina’s die veel worden bezocht.

4. Het versturen van nieuwsbrieven.

BroodBriefjes verstuurt nieuwsbrieven via e-mail. Via deze nieuwsbrieven delen we leuke lunchtips en promoten we onze producten. Je kunt je  e-mailadres achterlaten via onze website bij Mailchimp (de applicatie die wij gebruiken voor het versturen van nieuwsbrieven).

 

Ontvangers

1.   E-mail en formulieren – VDX Internet Services B.V en GMAIL.

BroodBriefjes communiceert via een Gmail-mailadres.
Als jij een bestelling doet via het bestelformulier op onze website worden je gegevens opgeslagen op de servers van VDX Internet Services BV en van Gmail (Google).

2. Website – VDX Internet Services B.V.

De website en back-ups van de website worden gehost bij VDX Internet Services B.V. Gegevens die jij achterlaat op of via de website van BroodBriefjes zijn op de servers van VDX Internet Services B.V. opgeslagen.

 

3. Mailchimp

De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor een bepaalde tijd bewaard door BroodBriefjes, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

 

1.   Contact opnemen.

Op het moment dat je contact opneemt met BroodBriefjes via e-mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam  en e-mailadres, opgeslagen in Gmail. Die e-mails worden door ons na het laatste contact 90 dagen bewaard. Daarna verwijderen wij deze uit onze administratie.

 

2. Het doen van een bestelling.

Op het moment dat je via het bestelformulier op onze website een bestelling doet worden die gegevens opgeslagen. Mits er geen retouren of klachten zijn, verwijderen we na 90 dagen de klantgegevens die niet noodzakelijk zijn voor onze verkoopadministratie (zoals e-mailadressen en adressen). Voor de verkoopadministratie bewaren we rekeningnummers en de naam van de rekeninghouder. Bovengenoemde werkwijze hanteren we eveneens bij bestellingen via Etsy.

 

3.  Statistieken.

Via de plugin JetPack verzamelen we de statistieken van onze website. Deze gegevens zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres en ook niet te herleiden naar personen. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen onze website..

 

Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerder genoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door BroodBriefjes worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

 

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van BroodBriefjes privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

 

Jouw rechten

1.  Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij BroodBriefjes vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met BroodBriefjes. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

2.   Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten aanpassen  door BroodBriefjes. Je gegevens voor de nieuwsbrief kun je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail (Mailchimp regelt de rest!).

3.    Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij BroodBriefjes vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens. Zoals aangegeven bij punt 1 en 2 onder “Opslagperiode”, doen we dit automatisch na 90 dagen.

4. Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij BroodBriefjes opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient BroodBriefjes al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

5.    Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat BroodBriefjes niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

6.    Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat BroodBriefjes jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

 

Plichten

BroodBriefjes verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van BroodBriefjes via onze website of Etsy. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van onze diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen of om een bevestiging van de bestelling te kunnen sturen. Dat geldt ook voor adresgegevens die nodig zijn om een pakketje te versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan BroodBriefjes de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het toch nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met BroodBriefjes  met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen, dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

BroodBriefjes  behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer BroodBriefjes  dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van BroodBriefjes te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren

 

Heb je nog vragen? Neem gerust contact met ons op via BroodBriefjes@gmail.com

 

Ben  je op zoek naar onze Algemene voorwaarden? Kijk dan hier.